Foto (från ca 1884) ur albumet "Göteborg i äldre och nyare tid" (1902), något beskuret.

Mellan 1883 och ca 1889 låg detta hus, Nymanssonska Villan, på den plats där senare Vegagatan 26 skulle komma att byggas. På berget ovanför huset ligger idag den norra änden av Nordhemsskolan. Klicka på bilden för att komma till Vegagatan 26 på 60-talet! Staffan Sedenmalm skriver så här om fotot:

"Jag har ju berättat om ett foto österut från Masthuggsbergen som visar den fina villan på lägenheten nr 53 Johannedal i Majornas 6 rote - den som byggdes 1883 nedanför Nordhemsberget vid den blivande Vegagatan och låg kvar på en successivt krympande tomt (3 qv litt L, slutligen litt Le = Vegagatan 26) medan landshövdingehus uppfördes allt närmare åren 1885-88. Redan 1889 var det dags för villan att ge plats för ett landshövdingehus så att öppningen i husraden försvann. Den öppningen mellan landshövdingehusen var alltså kortvarig - endast ett par år.

(...) Mina arkivanteckningar visar att byggherren var ägarna till Johannedal, Samuel Dahlins arvingar, men deras förmyndare C G Larsson hade affärer med bokhållare (senare fabrikören) Ernst Nymansson och villan kallades "Nymanssonska villan" enligt uppgifter i Gamla Vegapojkars tidning. Dessutom står Larsson och/eller Nymansson som byggherre resp ansvarig för många av landshövdingehusen, även i kv Johannedal mittemot. Jag bifogar villans två ritningsblad."
[Se nedan]

"På bifogat foto ur albumet "Göteborg i äldre och nyare tid" (1902) ligger villan i ensamt majestät innan gatan drogs fram och lägenheten styckats upp till tomter för landshövdingehus. Vägen norrifrån som slutar vid villan är tydligen fortsättningen av "Dahlins Gata" genom Kråkstaden nedåt Masthugget. Alltså var denna väg en början till Vegagatan (som före namngivningen 1886 officiellt betecknades "gatan c" enligt stadsplanen 1878) men i folkmun verkar ha kallats Dahlins Gata. Söder om villan ser vi en åker där den första landshövdingehusraden uppfördes 1885. Fotot är troligen taget 1884 för villan fick byggnadslov i oktober 1883 och våren 1885 bör byggnadsverksamheten ha varit i full gång på åkermarken.

Bilden visar alltså den smala dalgången i sin lantlighet precis innan den stora byggexploateringen inleddes."


Här nedan ser vi två ritningar av Nymanssonska villan. Ritningarna är fotograferade av Aino Karlsson.
(Sida m1498)

Gamla Masthugget
Vävmästare: Roger Nilsfelt
Bilden inlagd den 15 december 2016